Álvaro Negredo

Álvaro Negredo's Match History

Min Rating
EFC 04-01-2014 Blackburn 1 : 1 Manchester City 74' N/A
EFC 15-01-2014 Manchester City 5 : 0 Blackburn 72' N/A
EFC 15-02-2014 Manchester City 2 : 0 Chelsea 9' N/A
EFC 09-03-2014 Manchester City 1 : 2 Wigan 53' N/A
Data sources: Data Sources